Voorwaarden

Algemene voorwaarden (jan 2017)

Tweedehandsauto.nl is een online auto marktplaats voor de koop en verkoop van tweedehands auto’s, auto onderdelen en accessoires in Nederland en België.
Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”), zijn van toepassing wanneer u gebruik maakt van Tweedehandsauto.nl (“de Website”) inclusief de Website content en de daarop aangeboden diensten. Tweedehandsauto.nl is het handelsmerk van de onderneming Webfabric, een Nederlands Internet Media Bedrijf gevestigd te Gorinchem, Nederland.

We adviseren u de Voorwaarden goed te lezen alvorens gebruik te maken van de Website. Door gebruik te maken van de Website gaat u automatisch akkoord met deze Voorwaarden en de daaraan gekoppelde Privacy Policy die u hier kunt vinden. Als u niet akkoord gaan met deze Voorwaarden, maakt u dan geen gebruik van de Website. Meer informatie en details over deze Voorwaarden en hoe deze worden toegepast kunt u vinden in de nu volgende artikelen.

De Website wordt aangeboden aan en is beschikbaar voor gebruikers die 18 jaar of ouder zijn. Minderjarige Gebruikers kunnen enkel en alleen gebruik maken van de Website en haar diensten indien hier toestemming voor is verkregen van hun wettelijke vertegenwoordiging. Door gebruik te maken van de Website staat u garant dat u voldoet aan de eisen gesteld aan de leeftijd van gebruikers van de Website. Voldoet u niet aan deze voorwaarden dan dient u geen gebruik te maken van de Website. 
Mocht u vragen hebben over deze voorwaarden, dan kunt u contact opnemen met onze helpdesk. Hiervoor kunt u de contact mogelijkheden gebruiken aangeboden op de Website.

Termen
1.    Gebruiker: iemand die gebruikt maakt van de Website en haar diensten.
2.    Advertentie: een online digitaal vraag of aanbod van een product of dienst geplaatst in de advertentieruimte van de Website door een aanbieder.
3.    Advertentieruimte: de digitale online databank van de Website dat het mogelijk maakt om producten en diensten te (ver)kopen aan geregistreerde gebruikers op De Website.nl
4.    Aanbieder: een gebruiker die een product(en) en of dienst(en) aanbiedt op de advertentieruimte van de Website.
5.    Aanbod: de door de aanbieders, op de advertentieruimte van de Website, geplaatste producten en of diensten.
6.    Advertenties: zijn aangeboden of gevraagde goederen of diensten in de advertentieruimte van de Website.
7.    Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
8.    Bieder: een gebruiker die een bieding doet op een object geplaats op de Website.
9.    Bieding: een bod op product(en) en of dienst(en) dat aangeboden wordt in de advertentieruimte van de Website.
10.    Dienst: een door de gebruiker aangeboden werkzaamheden, uit te voeren tegen een vergoeding.
11.    Formulier: digitaal document waarmee de gebruiker of entiteit zich, ten behoeve van het aangaan van een overeenkomst, identificeert en registreert ten einde toegang te krijgen tot de advertentieruimte van de Website.
12.    Overeenkomst: de voorwaarden als ook het formulier en of elke vorm van rechtsverhouding tussen partijen van toepassing verklaarde bepaling of uiting.
13.    Partij: iedere partij betrokken bij de overeenkomst.
14.    Product: een door de gebruiker, op de advertentieruimte van de Website, aangeboden tastbaar goed.
15.    Tweedehandsauto.nl is een handelsnaam van Webfabric. Webfabric is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer: 50521209. De Website.nl is de leverancier van advertentieruimte aan de gebruiker.

Overzicht van de belangrijkste voorwaarden
•    Advertenties plaatsen op de Website kan vanaf € 0 per advertentie. Het tarief is afhankelijk van de (sub)categorie waarin een advertentie wordt geplaatst. De Website.nl heeft het recht om haar tarieven aan te passen als zij dit nodig acht. 
•    Het promoten van advertenties door gebruikers van de Website kan op verschillende manieren. De hiervoor vastgestelde tarieven staan weergeven bij de promotie optie op de Website zelf. (zie ook tarieven). De Website.nl heeft het recht om haar tarieven aan te passen als zij dit nodig acht.
•    Alleen geregistreerde gebruikers kunnen kopen, verkopen en bieden op De Website.nl Het registreren van een gebruikersaccount is gratis.
•    Contact leggen met (ver)kopers: vragen stellen over, bieden op een product of dienst en of soortgelijk kan via het daarvoor bestemde contact en of bied formulier. Communicatie buitenom deze middelen wordt afgeraden.
•    De Website.nl heeft het recht om de door de gebruiker geplaatste advertenties te gebruiken voor marketing en promotie doeleinden. 
•    De Website.nl behoudt het recht om gebruiker(s) toegang te ontzeggen, gebruikersdata te verwijderen zodra het handelen van deze gebruiker(s) in strijd is / zijn met deze Voorwaarden en of onderliggende bepalingen. (zie ook Verkopen, Verkopers) Reeds bepaalde tarieven voor adverteren en of promoties worden in geval van overtreding van deze Voorwaarden en/of onderliggende bepalingen door de gebruiker(s) niet vergoed.

Verkopen, verkopers
•    De Website verkoopt advertentieruimte. Er wordt door de Website geen verkoopgarantie afgegeven voor product(en) en of dienst(en).
•    Advertenties geplaatst op de Website zijn Gebruikers Gegenereerde Content. (Zie ook: Gebruikers Gegenereerde Content)
•    Geplaatste advertenties kunnen worden verwijderd als deze in overtreding zijn met deze Voorwaarden zoals (maar niet gelimiteerd tot) de volgende overtredingen:
    o    Het aanbieden van Illegale of Frauduleuze producten en of diensten.
    o    Inbreuk op het auteursrecht, Overtreding van het/een Handelsmerk.
    o    Op de “Adult Industry” gerichte diensten, pornografisch content, Ongepaste / Obscene content.
    o    Bewuste gekopieerde producten en of diensten.
    o    Spam, onzin of geweldadige en of racistiche content.
    o    Producten en of Diensten gericht op het misleiden van kopers, inclusief de voorwaarden van derde partijen.
    o    Deeplinks en links in advertenties verwijzende naar andere bronnen, anders dan de geboden advertentieruimte voor website URLs in het advertentieformulier aangeboden op de Website.
    o    Doorverkoop van gereguleerde goederen.
Advertenties die zijn verwijderd vanwege de bovenstaande overtredingen kunnen leiden tot het (onomkeerbaar) verwijderen van het gebruikersaccount van de verkoper. Het verwijderen van advertenties naar aanleiding van het overtreden van deze Voorwaarden is onomkeerbaar. Eventuele bepaalde advertentie -en of promotiekosten betaald door een gebruiker waarvan zijn account en advertenties zijn verwijderd naar aanleiding van het overtreden van deze voorwaarden worden niet terugbetaald.
•    De verkoper dient relevante duidelijke foto’s te gebruiken bij de advertentie(s). De gebruikte foto’s mogen niet misleidend zijn voor de koper.
•    De verkoper dient een relevante titel en beschrijving te hanteren bij de advertentie(s) en mogen niet misleidend zijn voor de koper.
•    De Website heeft het recht advertentie(s) van de verkoper tijdelijk te blokkeren en of te verwijderen en de verkoper te verzoeken de advertentie aan te passen of opnieuw te plaatsen vanwege voorgaande bepalingen.

Advertentie tarieven & mogelijkheden
•    De Website.nl heeft het recht ten alle tijden haar tarieven aan te passen. Tarieven worden aangepast per nieuwe kalendermaand waar in de nieuwe tarieven gaan gelden.
•    Het plaatsen van advertenties door particulieren en of zakelijke gebruikers (autobedrijven) is gratis. 
•    Geplaatste advertenties hebben een standaard advertentieduur van 90 dagen.
•    Autobedrijven die gebruik maken van auto voorraadmanagement software kunnen gratis gebruik maken van de Hexon voorraad linken koppeling. De voordelen hiervan:
Eenvoudig en snel meerdere advertenties kunnen plaatsen, zonder elke keer een individueel advertentietarief te moeten afrekenen.
Een bedrijfsprofiel en registratie op de bedrijvenpagina van De Website.nl, waardoor uw bedrijf en al uw advertenties eenvoudig kan worden gevonden door particulieren en bedrijven.

Kopen – kopers
•    De Website verzorgt geen transacties tussen Koper en Verkoper. De Website fungeert enkel en alleen als advertentieruimte om vraag en aanbod bij elkaar te brengen op het gebied van nieuwe en tweedehands auto’s, auto onderdelen en diensten.
•    Koper is zelf verantwoordelijk voor het onderhandelen van de verkoopprijs / overnameprijs met de Verkoper. De Website stelt hiervoor verschillende middelen ter beschikking zoals het contactformulier of het biedformulier.
•    De Website staat niet garant voor de levering door Verkoper. Koper en Verkoper zijn zelf verantwoordelijk voor het overeenkomen van de transactie en de daarbij horende condities. 

Restitutie
Reeds betaalde advertenties, promoties en of andere betaalde diensten op de Website worden alleen vergoed indien:
•    De Website langer dan 2 dagen niet beschikbaar is geweest;
•    Uw actieve en betaalde advertentie(s) en of promoties op de Website langer dan 2 dagen niet beschikbaar zijn geweest, vanwege technische storing(en).
In alle andere gevallen vindt geen vergoeding plaats. 

Restitutieverzoeken kunnen worden ingediend via het contactformulier op de Website. Hierbij dient u aan te geven:
•    op welke van de twee redenen, hierboven weergegeven, uw retistutieaanvraag is gebaseerd.
•    om welke advertentie(s) het gaat, hierbij aangegeven de advertentietitel en de plaatsingsdatum.
•    welke bedrag u betaald heeft voor de plaatsing en of promotie van de desbetreffende advertenties.
•    het transactie ID gekoppeld aan de betaling voor de desbetreffende advertentie en of promotie. 

Misbruik rapporteren 
Mocht u content tegen komen welke in overtreding zijn met de Website Voorwaarden dan kunt u dit aan ons rapporteren via het contactformulier op de Website. Alle gevallen worden nauwkeuring onderzocht, waarbij de privacy van de aangever wordt gewaarborgd onder de Nederlandse wetgeving.

Schendingen
Gebruikers kunnen een waarschuwing krijgen als zij de Website Voorwaarden schenden of de Website misbruiken. Deze waarschuwing wordt naar het e-mailadres van de desbetreffende gebruiker gestuurd. Waarschuwingen limiteren het gebruik van de Website niet maar kunnen wel leiden tot het onherroepelijk verwijderen van het account van de gebruiker en de daaraan gekoppelde data. E.e.a. is afhankelijk van de zwaarte van de overtreding. 

Niet toegestaan gebruik
•    Adult Industrie Diensten & Pornografie – De Website staat niet toe dat enige content, gerelateerd aan de Adult Industrie Diensten & Pornografie, op de Website wordt geplaatst en of verhandeld.
•    Ongepast Gedrag of Taalgebruik – Communicatie op de Website dient vriendelijk, constructief en professioneel te zijn. De Website verwerpt schelden, pesten, lastigvallen en hatelijke communicatie tussen haar gebruikers onderling.
•    Phishing & Spam – De Website neemt de veiligheid van haar gebruikers zeer serieus. Pogingen om kwaadaardige content te publiceren of te versturen op, van of via de Website met als doel het account van de Website gebruikers of hun computers te compromitteren is strikt verboden. Van pogingen hiertoe wordt direct aangifte gedaan. Respecteer de privacy van onze gebruikers door ze niet te benaderen voor commerciele doeleinden als zij daar niet mee hebben ingestemd.
•    Privacy & Identiteit – U mag geen persoonlijke en of vertrouwelijke informatie van andere mensen publiceren en of plaatsen op de Website, anders dan via de daarvoor bestemde contact- en biedformulieren, aangeboden op de Advertentie Detail Pagina van de Website.
•    Verkopers gaan er mee akkoord dat zij elke informatie die zij ontvangen van Kopers (en Gebruikers), anders dan openbare informatie, niet zullen gebruiken voor enig ander doel dan het verkopen van de op de Website geplaatste goederen en of diensten aan de Koper (of Gebruiker).
•    Intellectueel Eigendom Claims – de Website zal adequaat en duidelijk reageren op kennisgevingen van vermeend auteursrecht of merkinbreuk door rechthebbende. De Website kan nimmer aansprakelijk worden gesteld door de rechthebbende op basis van de door Gebruikers Genereerde Content. Indien rechthebbende op enigerwijze aanspraak kan maken op de door de gebruiker(s) van de Website geplaatste content, zal deze worden verwijderd en de desbetreffende gebruiker hiervan op de hoogte worden gesteld.
•    Fraude / Onwettig Gebruik – De Website mag voor geen enkel onwettig doel of onwettig activiteiten worden gebruikt.

Misbruik & Spam
•    Meerdere Gebruikers Accounts – Om fraude en misbruik te voorkomen is het niet toegestaan om meer dan een actief account te hebben. Elk additioneel gebruikersaccount bedoeld om richtlijnen te omzeilen, voordelen te behalen of misleidend zijn voor de gebruikers van de Website zal worden gedeactiveerd en of verwijderd. Het aanmaken van meerdere account kan leiden tot het verwijderen van alle daaraan gerelateerde accounts.
Let wel: elke vorm van overtreden van deze Voorwaarden is een reden voor het permanent deactiveren en of verwijderen van alle gebruikersaccounts. 
•    Gericht Misbruik: gericht misbruik, lastigvallen, in welke vorm dan ook, van en naar een of meerdere gebruikers op De Website.nl wordt niet geaccepteerd. Gericht misbruik kan leiden tot het verwijderen van alle gerelateerde gebruikersaccounts.
•    Verkopen van Gebruikersaccounts – Het (ver)kopen van gebruikersaccounts is niet toegestaan.

Algemene Voorwaarden
• de Website heeft het recht om account te blokkeren of in zijn geheel te verwijderen naar aanleiding van het overtreden van deze Voorwaarden of vanwege illegaal of onwettelijke gebruik van de diensten van de Website.
• Het overtreden van deze Voorwaarden kan leiden tot het volledig en permanent blokkeren, deactiveren en of verwijderen van uw account.
• Gebruikers met een geblokkeerd / gedeactiveerd account kunnen niet kopen en verkopen op de Website.
• Gebruikers die de Voorwaarden hebben overtreden en een geblokkeerd account hebben kunnen voor meer informatie contact met ons opnemen.
• De Website, Tweedehandsauto.nl, kan en mag wijzgingen doorvoeren op deze Voorwaarden. Als deze Voorwaarden zijn gewijzigd dan zal de Website ze op deze pagina publiceren. 
• U begrijpt en gaat akkoord met, wanneer u Tweedehandsauto.nl gebruikt op een datum nadat deze Voorwaarden zijn gewijzigd, uw gebruik valt onder de gewijzigde Voorwaarden.

Gebruikers Gegenereerde Content 
Gebruikers Gegenereerde Content is Content toegevoegd door de gebruikers van de Website in tegenstelling tot Content gegenereerd door de Website. Alle content ge-upload door de gebruikers  van de Website (Kopers & Verkopers) is Gebruikers Gegenereerde Content. De Website, Tweedehandsauto.nl, controleert niet de - door de gebruiker geplaatste content - op geschiktheid, inbreuk op copyright, merkrechten en of andere inbreuk op rechten. Wij nodigen iedereen uit om overtredingen en of inbreuk op rechten te rapporteren samen met bewijs van eigendom - indien nodig -. Content welke gerapporteerd als in Overtreding of deze Voorwaarden en of een Inbreuk op eerder genoemde rechten kan worden verwijderd en of uitgschakeld. De Website is niet verantwoordelijk voor de content, de kwaliteit van diensten aangeboden door Verkopers. Wij geven geen garantie met betrekking tot de op de Website aangeboden producten en diensten en of de communicatie tussen Kopers en Verkopers. Wij verwijzen u graag door naar ons artikel over Veilig Handelen op onze website. Door het plaatsen van een advertentie onderschrijft de Verkoper dat hij/zij voldoende rechten en of licenties heeft om hetgeen door hem/haar aangeboden te mogen verkopen, te verhuren en of door te verkopen. 

Afwijzing van Garanties
UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE, HAAR CONTENT EN ALLE PRODUCTEN EN DIENSTEN VERKREGEN VIA DE WEBSITE IS VOOR UW EIGEN REKENING EN RISICO. DE WEBSITE, HAAR CONTENT EN ALLE PRODUCTEN EN DIENSTEN WORDEN AANGEBODEN OP BASIS VAN “AS IS” EN “ZOALS BESCHIKBAAR” ZONDER ENIGE GARANTIE. ZOWEL TWEEDEHANDSAUTO.NL ALS ENIG ANDER PERSOON GEKOPPELD EN OF GELIEERD AAN TWEEDEHANDSAUTO.NL GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT COMPLEETHEID, BEVEILIGING, KWALITEIT, BETROUWBAARHEID, JUISTHEID OF BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE EN HAAR CONTENT.  

Beperking van Aansprakelijkheid
IN GEEN GEVAL ZAL TWEEDEHANDSAUTO.NL, HAAR AFFILIATES OF HUN LICENTIEGEVERS, SERVICE PROVIDERS, MEDEWERKERS, VERTEGENWOORDIGERS, MANAGERS, DIRECTIE EN AANDEELHOUDERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE VORM VAN SCHADE EN OF GEVOLGSCHADE.

Op deze Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 
Geeft u hier uw constatering of probleem door.
Bericht *
Auto’s vergelijken
Niets te vergelijken
Inloggen
Gebruikersnaam
Wachtwoord
Wachtwoord vergeten? Herinneren