Voorwaarden

Algemene voorwaarden (juli 2018)

Tweedehandsauto.nl is een online auto marktplaats voor de koop en verkoop van tweedehands auto’s, auto onderdelen en accessoires in Nederland en België.
Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”), zijn van toepassing wanneer u gebruik maakt van Tweedehandsauto.nl (“Tweedehandsauto.nl”) inclusief Tweedehandsauto.nl content en de daarop aangeboden diensten. Tweedehandsauto.nl is het handelsmerk van de onderneming Webfabric, een Nederlands Internet Media Bedrijf gevestigd te Gorinchem, Nederland.

We adviseren u de Voorwaarden goed te lezen alvorens gebruik te maken van de Tweedehandsauto.nl. Door gebruik te maken van Tweedehandsauto.nl gaat u automatisch akkoord met deze Voorwaarden en de daaraan gekoppelde Privacy Policy die u hier kunt vinden. Als u niet akkoord gaan met deze Voorwaarden, maakt u dan geen gebruik van Tweedehandsauto.nl. Meer informatie en details over deze Voorwaarden en hoe deze worden toegepast kunt u vinden in de nu volgende artikelen.

Tweedehandsauto.nl wordt aangeboden aan en is beschikbaar voor gebruikers die 18 jaar of ouder zijn. Minderjarige Gebruikers kunnen enkel en alleen gebruik maken van Tweedehandsauto.nl en haar diensten indien hier toestemming voor is verkregen van hun wettelijke vertegenwoordiging. Door gebruik te maken van Tweedehandsauto.nl staat u garant dat u voldoet aan de eisen gesteld aan de leeftijd van gebruikers van Tweedehandsauto.nl. Voldoet u niet aan deze voorwaarden dan dient u geen gebruik te maken van Tweedehandsauto.nl. 
Mocht u vragen hebben over deze voorwaarden, dan kunt u contact opnemen met onze helpdesk. Dit kan door middel van de contactmogelijkheden aangeboden op Tweedehandsauto.nl.

Termen
1.    Gebruiker: iemand die gebruikt maakt van Tweedehandsauto.nl en haar diensten.
2.    Advertentie: een online digitaal vraag of aanbod van een product of dienst geplaatst in de advertentieruimte van Tweedehandsauto.nl door een aanbieder.
3.    Advertentieruimte: de digitale online databank van Tweedehandsauto.nl dat het mogelijk maakt om producten en diensten te (ver)kopen aan geregistreerde gebruikers op Tweedehandsauto.nl.
4.    Aanbieder: een gebruiker die een product(en) en of dienst(en) aanbiedt op de advertentieruimte van Tweedehandsauto.nl.
5.    Aanbod: de door de aanbieders, op de advertentieruimte van Tweedehandsauto.nl, geplaatste producten en of diensten.
6.    Advertenties: zijn aangeboden of gevraagde goederen of diensten in de advertentieruimte van Tweedehandsauto.nl.
7.    Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
8.    Bieder: een gebruiker die een bieding doet op een object geplaatst op Tweedehandsauto.nl.
9.    Bieding: een bod op product(en) en of dienst(en) dat aangeboden wordt in de advertentieruimte van Tweedehandsauto.nl.
10.    Dienst: een door de gebruiker aangeboden werkzaamheden, uit te voeren tegen een vergoeding.
11.    Formulier: digitaal document waarmee de gebruiker of entiteit zich, ten behoeve van het aangaan van een overeenkomst, identificeert en registreert ten einde toegang te krijgen tot de advertentieruimte van Tweedehandsauto.nl.
12.    Overeenkomst: de voorwaarden als ook het formulier en of elke vorm van rechtsverhouding tussen partijen van toepassing verklaarde bepaling of uiting.
13.    Partij: iedere partij betrokken bij de overeenkomst.
14.    Product: een door de gebruiker, op de advertentieruimte van Tweedehandsauto.nl, aangeboden tastbaar goed.
15.    Tweedehandsauto.nl is een handelsnaam van Internetbureau Webfabric. Internetbureau Webfabric is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer: 50521209. Tweedehandsauto.nl is de leverancier van advertentieruimte aan de gebruiker.

Overzicht van de belangrijkste voorwaarden
•    Advertenties plaatsen op Tweedehandsauto.nl kan vanaf € 0 per advertentie. Het tarief is afhankelijk van de (sub)categorie waarin een advertentie wordt geplaatst. Tweedehandsauto.nl heeft het recht om haar tarieven aan te passen als zij dit nodig acht. 
•    Het promoten van advertenties door gebruikers van Tweedehandsauto.nl kan op verschillende manieren. De hiervoor vastgestelde tarieven staan weergeven bij de promotie optie op Tweedehandsauto.nl zelf. (zie ook tarieven). Tweedehandsauto.nl heeft het recht om haar tarieven aan te passen als zij dit nodig acht.
•    Alleen geregistreerde gebruikers kunnen kopen, verkopen en bieden op Tweedehandsauto.nl Het registreren van een gebruikersaccount is gratis.
•    Contact leggen met (ver)kopers: vragen stellen over, bieden op een product of dienst en of soortgelijk kan via het daarvoor bestemde contact en of bied formulier. Communicatie buitenom deze middelen wordt afgeraden.
•    Tweedehandsauto.nl heeft het recht om tekst en afbeeldingen van de door de gebruiker geplaatste advertenties (zowel handmatig geplaatst, als geplaatst via geautomatiseerde koppelingen / API, zoals bijvoorbeeld “voorraad doorlinken” van hexon), te gebruiken voor marketing en promotie doeleinden. De eigenaar van de content gaat, door het plaatsen van advertenties op Tweedehandsauto.nl, automatisch akkoord met dat hij/zij in geen enkel geval aanspraak maakt op enige vorm van vergoeding uit de schending van copyright of andere soorten van auteursrecht.
•    Tweedehandsauto.nl behoudt het recht om gebruiker(s) toegang te ontzeggen, gebruikersdata te verwijderen zodra het handelen van deze gebruiker(s) in strijd is / zijn met deze Voorwaarden en of onderliggende bepalingen. (zie ook Verkopen, Verkopers) Reeds bepaalde tarieven voor adverteren en of promoties worden in geval van overtreding van deze Voorwaarden en/of onderliggende bepalingen door de gebruiker(s) niet vergoed.

Verkopen, verkopers
•    Tweedehandsauto.nl verkoopt advertentieruimte. Er wordt door Tweedehandsauto.nl geen verkoopgarantie afgegeven voor product(en) en of dienst(en).
•    Advertenties geplaatst op Tweedehandsauto.nl zijn Gebruikers Gegenereerde Content. (Zie ook: Gebruikers Gegenereerde Content)
•    Geplaatste advertenties kunnen worden verwijderd als deze in overtreding zijn met deze Voorwaarden zoals (maar niet gelimiteerd tot) de volgende overtredingen:
    o    Het aanbieden van Illegale of Frauduleuze producten en of diensten.
    o    Inbreuk op het auteursrecht, Overtreding van het/een Handelsmerk.
    o    Op de “Adult Industry” gerichte diensten, pornografisch content, Ongepaste / Obscene content.
    o    Bewuste gekopieerde producten en of diensten.
    o    Spam, onzin of gewelddadige en of racistische content.
    o    Producten en of Diensten gericht op het misleiden van kopers, inclusief de voorwaarden van derde partijen.
    o    Deeplinks en links in advertenties verwijzende naar andere bronnen, anders dan de geboden advertentieruimte voor website URLs in het advertentieformulier aangeboden op Tweedehandsauto.nl.
    o    Doorverkoop van gereguleerde goederen.
Advertenties die zijn verwijderd vanwege de bovenstaande overtredingen kunnen leiden tot het (onomkeerbaar) verwijderen van het gebruikersaccount van de verkoper. Het verwijderen van advertenties naar aanleiding van het overtreden van deze Voorwaarden is onomkeerbaar. Eventuele bepaalde advertentie -en of promotiekosten betaald door een gebruiker waarvan zijn account en advertenties zijn verwijderd naar aanleiding van het overtreden van deze voorwaarden worden niet terugbetaald.
•    De verkoper dient relevante duidelijke foto’s te gebruiken bij de advertentie(s). De gebruikte foto’s mogen niet misleidend zijn voor de koper.
•    De verkoper dient een relevante titel en beschrijving te hanteren bij de advertentie(s) en mogen niet misleidend zijn voor de koper.
•    Tweedehandsauto.nl heeft het recht advertentie(s) van de verkoper tijdelijk te blokkeren en of te verwijderen en de verkoper te verzoeken de advertentie aan te passen of opnieuw te plaatsen vanwege voorgaande bepalingen.

Advertentie tarieven & mogelijkheden
•    Tweedehandsauto.nl heeft het recht ten alle tijden haar tarieven aan te passen. Tarieven worden aangepast per nieuwe kalendermaand waar in de nieuwe tarieven gaan gelden.
•    Het plaatsen van advertenties door particulieren en of zakelijke gebruikers (autobedrijven) is gratis. 
•    Geplaatste advertenties hebben een standaard advertentieduur van 90 dagen.
•    Autobedrijven die gebruik maken van auto voorraadmanagement software kunnen gratis gebruik maken van de Hexon voorraad linken koppeling. De voordelen hiervan:
Eenvoudig en snel meerdere advertenties kunnen plaatsen, zonder – indien relevant - elke keer een individueel advertentietarief te moeten afrekenen.
Een bedrijfsprofiel en registratie op de bedrijvenpagina van Tweedehandsauto.nl, waardoor uw bedrijf en al uw advertenties eenvoudig kan worden gevonden door particulieren en bedrijven.

Kopen – kopers
•    Tweedehandsauto.nl verzorgt geen transacties tussen Koper en Verkoper. Tweedehandsauto.nl fungeert enkel en alleen als advertentieruimte om vraag en aanbod bij elkaar te brengen op het gebied van nieuwe en tweedehands auto’s, auto onderdelen en diensten.
•    Koper is zelf verantwoordelijk voor het onderhandelen van de verkoopprijs / overnameprijs met de Verkoper. Tweedehandsauto.nl stelt hiervoor verschillende middelen ter beschikking zoals het contactformulier of het biedformulier.
•    Tweedehandsauto.nl staat niet garant voor de levering door Verkoper. Koper en Verkoper zijn zelf verantwoordelijk voor het overeenkomen van de transactie en de daarbij horende condities. 

Restitutie
Reeds betaalde advertenties, promoties en of andere betaalde diensten op Tweedehandsauto.nl worden alleen vergoed indien:
•    Tweedehandsauto.nl langer dan 2 dagen niet beschikbaar is geweest;
•    Uw actieve en betaalde advertentie(s) en of promoties op Tweedehandsauto.nl langer dan 2 dagen niet beschikbaar zijn geweest, vanwege technische storing(en).
In alle andere gevallen vindt geen vergoeding plaats. 

Restitutieverzoeken kunnen worden ingediend via het contactformulier op Tweedehandsauto.nl. Hierbij dient u aan te geven:
•    op welke van de twee redenen, hierboven weergegeven, uw restitutieaanvraag is gebaseerd.
•    om welke advertentie(s) het gaat, hierbij aangegeven de advertentietitel en de plaatsingsdatum.
•    welke bedrag u betaald heeft voor de plaatsing en of promotie van de desbetreffende advertenties.
•    het transactie ID gekoppeld aan de betaling voor de desbetreffende advertentie en of promotie. 

Misbruik rapporteren 
Mocht u content tegen komen welke in overtreding zijn met Tweedehandsauto.nl Voorwaarden dan kunt u dit aan ons rapporteren via het contactformulier op Tweedehandsauto.nl. Alle gevallen worden nauwkeuring onderzocht, waarbij de privacy van de aangever wordt gewaarborgd onder de Nederlandse wetgeving.

Schendingen
Gebruikers kunnen een waarschuwing krijgen als zij Tweedehandsauto.nl Voorwaarden schenden of Tweedehandsauto.nl misbruiken. Deze waarschuwing wordt naar het e-mailadres van de desbetreffende gebruiker gestuurd. Waarschuwingen limiteren het gebruik van Tweedehandsauto.nl niet maar kunnen wel leiden tot het onherroepelijk verwijderen van het account van de gebruiker en de daaraan gekoppelde data. E.e.a. is afhankelijk van de zwaarte van de overtreding. 

Niet toegestaan gebruik
•    Adult Industrie Diensten & Pornografie – Tweedehandsauto.nl staat niet toe dat enige content, gerelateerd aan de Adult Industrie Diensten & Pornografie, op Tweedehandsauto.nl wordt geplaatst en of verhandeld.
•    Ongepast Gedrag of Taalgebruik – Communicatie op Tweedehandsauto.nl dient vriendelijk, constructief en professioneel te zijn. Tweedehandsauto.nl verwerpt schelden, pesten, lastigvallen en hatelijke communicatie tussen haar gebruikers onderling.
•    Phishing & Spam – Tweedehandsauto.nl neemt de veiligheid van haar gebruikers zeer serieus. Pogingen om kwaadaardige content te publiceren of te versturen op, van of via Tweedehandsauto.nl met als doel het account van Tweedehandsauto.nl gebruikers of hun computers te compromitteren is strikt verboden. Van pogingen hiertoe wordt direct aangifte gedaan. Respecteer de privacy van onze gebruikers door ze niet te benaderen voor commerciële doeleinden als zij daar niet mee hebben ingestemd.
•    Privacy & Identiteit – U mag geen persoonlijke en of vertrouwelijke informatie van andere mensen publiceren en of plaatsen op Tweedehandsauto.nl, anders dan via de daarvoor bestemde contact- en biedformulieren, aangeboden op de Advertentie Detail Pagina van Tweedehandsauto.nl.
•    Verkopers gaan er mee akkoord dat zij elke informatie die zij ontvangen van Kopers (en Gebruikers), anders dan openbare informatie, niet zullen gebruiken voor enig ander doel dan het verkopen van de op Tweedehandsauto.nl geplaatste goederen en of diensten aan de Koper (of Gebruiker).
•    Intellectueel Eigendom Claims – Tweedehandsauto.nl zal adequaat en duidelijk reageren op kennisgevingen van vermeend auteursrecht of merkinbreuk door rechthebbende. Tweedehandsauto.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld door de rechthebbende op basis van de door Gebruikers Genereerde Content. Indien rechthebbende op enigerwijze aanspraak kan maken op de door de gebruiker(s) van Tweedehandsauto.nl geplaatste content, zal deze worden verwijderd en de desbetreffende gebruiker hiervan op de hoogte worden gesteld.
•    Fraude / Onwettig Gebruik – Tweedehandsauto.nl mag voor geen enkel onwettig doel of onwettig activiteiten worden gebruikt.

Misbruik & Spam
•    Meerdere Gebruikers Accounts – Om fraude en misbruik te voorkomen is het niet toegestaan om meer dan een actief account te hebben. Elk additioneel gebruikersaccount bedoeld om richtlijnen te omzeilen, voordelen te behalen of misleidend zijn voor de gebruikers van Tweedehandsauto.nl zal worden gedeactiveerd en of verwijderd. Het aanmaken van meerdere account kan leiden tot het verwijderen van alle daaraan gerelateerde accounts.
Let wel: elke vorm van overtreden van deze Voorwaarden is een reden voor het permanent deactiveren en of verwijderen van alle gebruikersaccounts. 
•    Gericht Misbruik: gericht misbruik, lastigvallen, in welke vorm dan ook, van en naar een of meerdere gebruikers op Tweedehandsauto.nl wordt niet geaccepteerd. Gericht misbruik kan leiden tot het verwijderen van alle gerelateerde gebruikersaccounts.
•    Verkopen van Gebruikersaccounts – Het (ver)kopen van gebruikersaccounts is niet toegestaan.

Algemene Voorwaarden
• Tweedehandsauto.nl heeft het recht om account te blokkeren of in zijn geheel te verwijderen naar aanleiding van het overtreden van deze Voorwaarden of vanwege illegaal of onwettelijke gebruik van de diensten van Tweedehandsauto.nl.
• Het overtreden van deze Voorwaarden kan leiden tot het volledig en permanent blokkeren, deactiveren en of verwijderen van uw account.
• Gebruikers met een geblokkeerd / gedeactiveerd account kunnen niet kopen en verkopen op Tweedehandsauto.nl.
• Gebruikers die de Voorwaarden hebben overtreden en een geblokkeerd account hebben kunnen voor meer informatie contact met ons opnemen.
• Tweedehandsauto.nl, Tweedehandsauto.nl, kan en mag wijzigingen doorvoeren op deze Voorwaarden. Als deze Voorwaarden zijn gewijzigd dan zal Tweedehandsauto.nl ze op deze pagina publiceren. 
• U begrijpt en gaat akkoord met, wanneer u Tweedehandsauto.nl gebruikt op een datum nadat deze Voorwaarden zijn gewijzigd, uw gebruik valt onder de gewijzigde Voorwaarden.

Gebruikers Gegenereerde Content 
Gebruikers Gegenereerde Content is Content toegevoegd door de gebruikers van Tweedehandsauto.nl in tegenstelling tot Content gegenereerd door Tweedehandsauto.nl. Alle content ge-upload door de gebruikers  van Tweedehandsauto.nl (Kopers & Verkopers) is Gebruikers Gegenereerde Content. Tweedehandsauto.nl, Tweedehandsauto.nl, controleert niet de - door de gebruiker geplaatste content - op geschiktheid, inbreuk op copyright, merkrechten en of andere inbreuk op rechten. Wij nodigen iedereen uit om overtredingen en of inbreuk op rechten te rapporteren samen met bewijs van eigendom - indien nodig -. Content welke gerapporteerd als in Overtreding of deze Voorwaarden en of een Inbreuk op eerder genoemde rechten kan worden verwijderd en of uitgeschakeld. Tweedehandsauto.nl is niet verantwoordelijk voor de content, de kwaliteit van diensten aangeboden door Verkopers. Wij geven geen garantie met betrekking tot de op Tweedehandsauto.nl aangeboden producten en diensten en of de communicatie tussen Kopers en Verkopers. Wij verwijzen u graag door naar ons artikel over Veilig Handelen op onze website. Door het plaatsen van een advertentie onderschrijft de Verkoper dat hij/zij voldoende rechten en of licenties heeft om hetgeen door hem/haar aangeboden te mogen verkopen, te verhuren en of door te verkopen. 

Afwijzing van Garanties
UW GEBRUIK VAN TWEEDEHANDSAUTO.NL, HAAR CONTENT EN ALLE PRODUCTEN EN DIENSTEN VERKREGEN VIA TWEEDEHANDSAUTO.NL IS VOOR UW EIGEN REKENING EN RISICO. TWEEDEHANDSAUTO.NL, HAAR CONTENT EN ALLE PRODUCTEN EN DIENSTEN WORDEN AANGEBODEN OP BASIS VAN “AS IS” EN “ZOALS BESCHIKBAAR” ZONDER ENIGE GARANTIE. ZOWEL TWEEDEHANDSAUTO.NL ALS ENIG ANDER PERSOON GEKOPPELD EN OF GELIEERD AAN TWEEDEHANDSAUTO.NL GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT COMPLEETHEID, BEVEILIGING, KWALITEIT, BETROUWBAARHEID, JUISTHEID OF BESCHIKBAARHEID VAN TWEEDEHANDSAUTO.NL EN HAAR CONTENT.  

Beperking van Aansprakelijkheid
IN GEEN GEVAL ZAL TWEEDEHANDSAUTO.NL, HAAR AFFILIATES OF HUN LICENTIEGEVERS, SERVICE PROVIDERS, MEDEWERKERS, VERTEGENWOORDIGERS, MANAGERS, DIRECTIE EN AANDEELHOUDERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE VORM VAN SCHADE EN OF GEVOLGSCHADE.

Op deze Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 
Geeft u hier uw constatering of probleem door.
Bericht *
Auto’s vergelijken
Niets te vergelijken
Inloggen
Gebruikersnaam
Wachtwoord
Wachtwoord vergeten? Herinneren