Advertentie plaatsen

Algemene voorwaarden Automotive Marketing Group B.V.

Datum: 14-11-2022

 

Artikel 1 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekking tussen Tweedehandsauto.nl (Een website van Automotive Marketing Group B.V.), hierna te noemen “De Website”, en de gebruiker van Tweedehandsauto.nl, hierna te noemen “Gebruiker”. Op deze algemene voorwaarden is ook onze Privacy Policy van toepassing.

Door het gebruik van De Website, het plaatsen van advertenties op De Website, het gebruiken van informatie op De Website, als ook het gebruiken van de aan De Website gekoppelde diensten, wel of niet geleverd via externe partijen, gaat de gebruiker akkoord met deze voorwaarden.

De Website behoudt zich het recht te allen tijde deze voorwaarden gedeeltelijk of in zijn geheel te wijzigen of te vervangen. De gebruiker is dan gerechtigd per direct het gebruik van de diensten van De Website te beëindigen conform artikel … Als de gebruiker gebruik blijft maken van de diensten van De Website, gaan de gewijzigde voorwaarden per direct in.

 

Artikel 2 – Diensten

De Website brengt kopers en verkopers van occasions samen op haar advertentieplatform. De Website heeft hierin een ondersteunende rol, enkel en alleen op het gebied van het samenbrengen van vraag en aanbod.

Elke vorm van (prijs)onderhandeling vindt plaats tussen koper en verkoper, zonder tussenkomst van De Website. De Website is nooit een partij bij welke vorm dan ook van rechtsverhouding of overeenkomst die mogelijk voortkomt tussen koper en verkoper gebruikmakende van De Website.

Kopers:

Kopers zijn gebruikers die interesse hebben een of meerdere occasions te kopen van een of meerdere verkopers. Kopers kunnen daartoe reageren op occasionadvertenties in de vorm van een contactbericht of een bod (indien de occasionadvertentie biedingen accepteren heeft ingesteld). Daarnaast kunnen kopers vanaf de advertentiedetailpagina direct De Website van (zakelijke) verkopers/adverteerders benaderen.

 

Verkopers:

Verkopers zijn gebruikers die een of meerdere nieuwe auto’s of occasions onder de aandacht willen brengen van potentiele kopers. Verkopers kunnen daartoe handmatig of via externe koppelingen (VMS) advertenties plaatsen op De Website, waarin het aanbod professioneel wordt aangeboden.

Verkopers hebben de betaalde mogelijkheid om advertenties binnen het platform op verschillende manieren extra te promoten.

 

Gebruikers gaan akkoord met dat het De Website is toegestaan haar gebruikers per e-mail of telefoon te informeren over haar dienstverlening en of mogelijke promotionele acties op of buiten De Website om.

 

Artikel 3 – Registratie

Om gebruik te kunnen maken van De Website is een gebruikersaccount nodig. De gebruiker (een koper en of verkoper) dient zich hiervoor te registeren.

De Website kent twee soorten registraties:

a. registratie via handmatige advertentie plaatsing

b. registratie via externe voorraadkoppelingen (VMS).

 

Ad a. registratie via handmatige advertentie plaatsing

De gebruiker wordt geregistreerd zodra hij/zij voor het eerst een advertentie plaatst. Er wordt vervolgens op basis van het e-mailadres automatisch een gebruikersaccount en wachtwoord aangemaakt. De gebruikersnaam is gelijk aan het e-mailadres. De gebruiker kan hiermee inloggen en indien gewenst via het persoonlijk dashboard de persoonlijke gegevens wijzigen, waaronder het wachtwoord. Op verzoek kan per e-mail naar info@tweedehandsauto.nl gevraagd worden een account te verwijderen. Een aantal controles vinden vooraf plaats.

 

Ad b. registratie via externe voorraadkoppeling.

De Website heeft externe voorraad koppelingen met autodealers, gefaciliteerd door onder andere Hexon, AutoTelex Pro, Autodata, AutoSoft, AutoFlex  en Wheelerdelta. Het gebruik van een voorraadkoppeling wordt geregeld via de management portalen van de leveranciers van de externe voorraadkoppelingen. Een autobedrijf kan een koppeling activatie aanvragen. Eenmaal door De Website goedgekeurd en geactiveerd maakt de koppeling per autodealer automatisch een uniek gebruikersaccount aan, waarmee de occasion voorraad wordt gepubliceerd en gemuteerd op De Website. Afhankelijk van de koppeling en het aantal te adverteren voertuigen worden hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten kunnen worden opgevraagd via het contactformulier op De Website. Op verzoek kan per e-mail naar info@tweedehandsauto.nl gevraagd worden een account te verwijderen. Een aantal controles vinden vooraf plaats.

 

Artikel 4 – Adverteren

Adverteren is alleen mogelijk met een geldig account van De Website. Dit account wordt aangemaakt via handmatige registratie of geautomatiseerd via een goedgekeurde voorraadkoppeling. Zie ook het hoofdstuk “Registratie”.

Het is De Website ten alle tijden toegestaan gebruikersaccounts of advertenties te verwijderen in geval van:

Bovenstaande uitsluitend ter beoordeling van De Website. De gebruiker, zakelijk of privé maakt geen enkele aanspraak op restitutie van eventueel betaalde vergoedingen voor de dienstverlening van De Website, wanneer het gebruikersaccount en of bijhorende advertentie(s) worden verwijderd naar aanleiding van de in dit artikel genoemde gevallen.

 

Advertenties worden standaard 90 dagen geplaatst, voordat deze worden verwijderd van De Website. Het beheren van advertenties gaat op twee manieren:

Advertentiebeheer – handmatig

Met gebruikersaccount die handmatig zijn aangemaakt kan worden ingelogd op De Website en via het persoonlijk dashboard dat hoort bij het gebruikersaccount kunnen advertenties worden bekeken, gewijzigd en verwijderd. Daarnaast is het mogelijk advertenties tegen additionele betaling uit te lichten op de homepagina en advertentiecategorie of omhoog te plaatsen binnen de advertentiecategorie.

 

Advertentiebeheer – via koppeling

Met gebruikersaccount, die geautomatiseerd via een voorraadkoppeling zijn aangemaakt, kan worden ingelogd op De Website en via het persoonlijk dashboard, dat hoort bij het gebruikersaccount, kunnen advertenties alleen worden bekeken. Wijzigingen en het verwijderen van advertenties gaat via het eigen dealer managementsysteem dat gekoppeld is aan de voorraadkoppeling behorende bij het gebruikersaccount. Het is wel mogelijk advertenties tegen additionele betaling uit te lichten op de homepagina en advertentiecategorie of omhoog te plaatsen binnen de advertentiecategorie.

 

Artikel 5 – Gebruiksrechten

Met het plaatsen van een advertentie op De Website verleent de gebruiker een niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om de advertentie inhoud te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en of openbaar te maken voor promotie –en/of advertentiedoeleinden. Meer concreet houdt dit in dat De Website de advertentie en advertentie inhoud mag tonen en distribueren via mediakanalen zoals: TV, Radio, Internet, Google Ads, Bing Ads, Website van derden en gedrukte media. Door het gebruik van De Website garandeert de gebruiker bevoegd te zijn deze licentie te verstrekken. Daarnaast verleent de gebruiker De Website het archiverings- en databankenrecht waarmee De Website het recht heeft gebruiker- en advertentiegegevens te archiveren en digitaal vast te leggen in welke vorm dan ook. Verder verleent de gebruiker De Website het bewerkingsrecht, dat De Website in staat stelt advertentie inhoud te bewerken en of aan te passen in welke vorm dan ook. Als laatste verleent de gebruiker De Website het recht om laatst genoemde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.

 

Artikel 6 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot De Website en de database behoren uitsluitend toe aan De Website (Tweedehandsauto.nl). Het is de gebruiker niet toegestaan De Website, database of enig andere inhoud aan derden ter beschikking te stellen, noch te kopiëren, reproduceren of te verspreiden in welke vorm dan ook. Verder is het niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming van De Website, de data van De Website met haar database, via scripts of aanverwante tools te verzamelen en te verspreiden via andere media op het internet, apps en of offline media.

 

Artikel 7 – vrijwaring en aansprakelijkheid

De Website fungeert enkel en alleen als een platform dat kopers en verkopers bij elkaar brengt en is daarom nooit een partij bij een eventuele rechtsverhouding die tot stand komt tussen koper en verkoper naar aanleiding van het gebruik van De Website. De Website is dan ook op geen enkele manier aansprakelijk voor (gevolg)schade of vorderingen die voortkomen uit de rechtsverhouding en of overeenkomst tussen koper en verkoper (gebruikers van De Website) naar aanleiding van het gebruik van De Website.

Daarnaast accepteert De Website en haar medewerkers en of ingehuurde uitvoerende, geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor eventuele (gevolg)schade die verband houden met:

Met het gebruik van De Website vrijwaart de gebruiker (koper en of verkoper), De Website van elke vorm van schade vorderingen, gevolgschade vorderingen en of juridische kosten.

 

Artikel 8 – Tarieven

De Website hanteert verschillende tarieven voor adverteren. Het tarief is voornamelijk bedoeld om De Website een onderhoudbaar en ordentelijk platform te laten zijn voor haar gebruikers.

De Website onderscheid de volgende tarieven:

Het is De Website te allen tijden toegestaan individuele advertentietarieven te wijzigen zonder hiervoor eerst de gebruiker hiervan op de hoogte te stellen. Tarieven voor een voorraadkoppeling zullen pas na de looptijd van een individuele koppeling worden aangepast.

 

Artikel 9 - Opzeggingen

Afhankelijk van de type gebruiker kan het account en de advertenties als volgt worden opgezegd:

U kunt uw account en de daaraan gekoppelde advertentie(s) verwijderen door in te loggen op De Website en via het persoonlijk dashboard kiezen voor de optie verwijderen.

Let op.

Door uw account te verwijderen gaat u hiermee automatisch akkoord.

 

U kunt uw gebruikersaccount en of advertenties alleen verwijderen vanuit uw eigen dealer managementsysteem dat gekoppeld is met een van de voorraadkoppelingen die wij ondersteunen. Neemt u hiervoor contact op via info@tweedehandsauto.nl

De Website kan gebruikers te allen tijde binnen 7 werkdagen blokkeren of verwijderen in geval van:

In zulks geval is het niet meer mogelijk in te loggen en of advertenties te plaatsen.

 

Overige bepalingen

 

 

Wij gebruiken cookies

Deze website gebruikt cookies om deze website te verbeteren en te analyseren en eventuele relevante advertenties van derde partijen te tonen, meer informatie. Door gebruik te blijven maken van deze website of door op "akkoord" te klikken

Akkoord